toksicni zaposlenici

Toksični zaposlenici: izvor narušavanja zdrave atmosfere i poslovne učinkovitosti 

U današnjem poslovnom svijetu sve se više govori o toksičnim, narcisoidnim i teškim poslodavcima i liderima kao izvorima narušavanja zdrave timske dinamike. Međutim, važno je prepoznati da toksični zaposlenici također mogu imati ozbiljan negativan utjecaj na radnu atmosferu i produktivnost. Iako lideri imaju odgovornost za stvaranje zdravog okruženja, postoje situacije u kojima njihove intervencije imaju granice. To su situacije u kojima zaposlenici manipuliraju, vrijeđaju, ogovaraju i na druge načine remete timsku atmosferu ostavljajući ozbiljne posljedice na produktivnost i dobrobit članova tima. Takva ponašanja mogu rezultirati gubitkom motivacije, sukobima unutar tima, pa nerijetko i odlaskom kvalificiranih članova. Stoga je ključno prepoznati i riješiti ovaj problem kako bi se osigurao dugoročni uspjeh poslovanja. 

Kako prepoznati toksične zaposlenike?

Kod zaposlenika se različiti oblici toksičnosti mogu manifestirati na razne načine. Evo nekih primjera:

 • Manipulatori. Ovi zaposlenici koriste manipulaciju kako bi postigli svoje ciljeve ili kontrolirali druge. Mogu iskorištavati tuđe slabosti, izmišljati priče, lažno optuživati ili iskorištavati povjerenje drugih u svrhu osobne koristi. Nerijetko tijekom razgovora izlaze van konteksta kako bi osporavali tuđe ideje, mišljenja i moguće kritike pri kojima često ulaze u ulogu žrtve. Mogu koristiti bolovanja kada nisu stvarno bolesni, a prava i zakone interpretirati na načine koji im najbolje odgovaraju. 
 • Vrijeđajući ili agresivni zaposlenici. Ovo su zaposlenici koji se često služe verbalnim ili čak fizičkim napadima na kolege. Oni mogu izazivati svađe, vrijeđati, ponižavati ili prijetiti drugima pri čemu se stvara strah, stres i neproduktivno radno okruženje.
 • Ogovaranje i širenje tračeva. To su zaposlenici koji aktivno sudjeluju u ogovaranju, širenju tračeva i štetnih glasina o kolegama i poslodavcu čime se stvaraju nepotrebni konflikti, ruši reputacija poduzeća i stvara nepovjerenje unutar tima.
 • Pasivno-agresivno ponašanje. Pasivno-agresivni zaposlenici izražavaju svoju frustraciju ili nezadovoljstvo na prikriven način. Mogu biti sebični, izbjegavati zadatke, namjerno praviti pogreške ili sabotirati rad drugih kolega.
 • Izolacija i nedostatak suradnje. Ovo su zaposlenici koji se ne uključuju u timski rad, izbjegavaju suradnju ili odbijaju dijeliti informacije s drugima. Njihova pasivna ili antagonistička suradnja može otežati postizanje ciljeva tima i stvaranje produktivne radne atmosfere.
 • Nedostatak odgovornosti. Zaposlenici koji se ne osjećaju odgovornima za svoje postupke, ne preuzimaju ili ne izvršavaju svoje obveze mogu utjecati na kvalitetu i učinkovitost rada te stvarati snažnu napetost unutar tima.
 • Konstantno negativno raspoloženje. Ovi zaposlenici uvijek izražavaju negativnost i pesimizam, bez obzira na okolnosti. Njihovo stalno negativno raspoloženje može trovati radnu atmosferu, demotivirati druge i smanjiti produktivnost tima.

Važno je napomenuti da ove vrste toksičnih ponašanja nisu isključive i da zaposlenici mogu kombinirati više oblika toksičnog ponašanja. Također, toksično ponašanje može varirati u intenzitetu i učestalosti, ovisno o pojedincu i situaciji.

Kako riješiti problem toksičnih zaposlenika

Suočavanje s toksičnim ponašanjem zaposlenika može predstavljati veliki izazov za lidere. Ipak, postoje pristupi i strategije koje mogu biti korisne u takvim situacijama:

 • Postavljanje jasnih očekivanja i vrijednosti. Potrebno je jasno komunicirati očekivanja i vrijednosti koje promoviraju zdravu radnu atmosferu. To može uključivati postavljanje jasnih smjernica o prihvatljivom ponašanju i uspostavljanje temelja za međusobno poštivanje i suradnju.
 • Aktivno upravljanje konfliktima. Lideri trebaju biti proaktivni u praćenju ponašanja zaposlenika i rješavanju konflikata među zaposlenicima. To može uključivati pružanje podrške u razgovoru, poticanje otvorene komunikacije i traženje zajedničkih rješenja. Važno je rano intervenirati kako bi se spriječilo pogoršanje situacije.
 • Osnaživanje timskog duha. Poticanje timske suradnje može pomoći u smanjenju toksičnosti na radnom mjestu. Mogu se organizirati aktivnosti kojima će se poticati međusobnu podrška i nagrađivati pozitivno ponašanje unutar tima čime se stvara okruženje u kojem se toksično ponašanje manje tolerira.
 • Angažiranje interne ili eksterne podrške. Lideri mogu potražiti podršku u rješavanju toksičnih situacija angažiranjem internih službi podrške ili eksternih stručnjaka koji mogu pružiti smjernice i pomoć u suočavanju s tim izazovima.
 • Jasna politika o neprihvatljivom ponašanju. Nužno je uspostaviti jasnu politiku o neprihvatljivom ponašanju na radnom mjestu. Ova politika jasno će definirati i komunicirati sankcijske postupke u slučaju toksičnog ponašanja. 

Kada se radi o toksičnim zaposlenicima, vrlo je  bitno inicijalno pružiti podršku i priliku za promjenu. Istovremeno, od velike je važnosti pažljivo procijeniti situaciju ukoliko se primijeti nedostatak volje za promjenom kod određene osobe. Ulaganje resursa u zaposlenika koji nije spreman na promjene može biti potpuni gubitak vremena, energije i financijskih sredstava. 

Rezilijentnost kao podrška u rješavanju toksičnih ponašanja

Lideri s visokom razinom rezilijentnosti imaju veću sposobnost upravljanja toksičnim ponašanjima i održavanja zdrave radne atmosfere. Njihova sposobnost prepoznavanja emocija, reguliranja stresa i odlučnog suočavanja s problemima omogućuje im da budu otporni na negativni utjecaj toksičnih pojedinaca. Rezilijentni lideri spremniji su povući zdrave granice i pravovremeno provesti intervencije za održavanje produktivnosti i dobrobiti tima.

No, osim uloge lidera, važno je prepoznati da svaki pojedinac unutar organizacije ima odgovornost za održavanje pozitivnog okruženja koje uključuje poštivanje kolega i postizanje timskih ciljeva. Iz tog razloga, izgradnja timske rezilijentnosti je jednako važna. Kada tim ima visok stupanj rezilijentnosti, toksični zaposlenici imaju manji utjecaj na cjelokupnu radnu atmosferu, a tim se puno lakše nosi s izazovima.

Rješavanje problema toksičnih zaposlenika zahtijeva sveobuhvatni pristup koji uključuje svijest o toksičnim oblicima ponašanja, intervencije lidera i podršku svih članova tima. Taj će pristup osigurati zdravu radnu atmosferu, povećati produktivnost i osigurati dugoročni uspjeh poslovanja.

Podijelite članak