Image

Stress Free Concept predstavlja koncept implementiranja visokoučinkovitih programa koji omogućavaju organizacijama, timovima i osobama na upravljačkim pozicijama cjelovitost u razumijevanju, upravljanju i eliminaciji poslovnog stresa.

TEMELJNA ZADAĆA Stress Free Concept-a je:


  • Detektirati okidače poslovnog stresa

  • Osvijestiti utjecaj stresa na poslovne rezultate i na kvalitetu života

  • Naučiti kako voditi učinkovit stress management na poslovnoj i osobnoj razini

Na znanstven, egzaktan ali i vrlo individualiziran način Stress Free Concept primjenom autorskog modela SURI® osigurava proces ovladavanja poslovnim stresom, neovisno o tome jesu li programi usmjereni osobnoj, timskoj ili organizacijskoj razini.

UTEMELJITELJICA LIFT UP POSLOVNOG CENTRA


SANDRA MRAOVIĆ DEKOVIĆ mag. oecc., HR Specialist


Certificirani je executive coach (AoEC –London), Hogan interpretator i poslovni trener. Zahvaljujući svojem dvadesetogodišnjem management i HR iskustvom, kroz spoj poslovnih edukacija, zdravlja i wellnessa, iskreirala je

Jedinstveni Stress Free Concept koji ima dva temeljna cilja:

  • Prvi je usmjeren na otkrivanje individualnih, eksternih i internih okidača stresa te pronalaženje rješenja za njihovu prevenciju i upravljanje, sa svrhom sprječavanja burnout sindroma specifičnog za visoke upravljačke pozicije.

  • Drugi se odnosi na kreiranje i implementaciju Stress Free kulture u organizaciju, te uspostavu zdravog poslovno-privatnog balansa kod svakog pojedinca unutar organizacije, kojom će se osigurati učinkovit i motiviran tim za održivo izvrsne rezultate.