Image
Leaderima omogućujemo integrirano rješenje koje kombinira metodologije korištene u LIFT UP-u, a rezultat su dugogodišnjeg istraživanja i iskustva.
Leaderima omogućujemo integrirano rješenje koje kombinira metodologije korištene u LIFT UP-u, a rezultat su dugogodišnjeg istraživanja i iskustva.

Image

RESILIENT LEADERSHIP

Za organizacije koje žele izgraditi rezilijentnost svojih zaposlenika, dubinskim pristupom potaknuti i održati njihovu motivaciju te osigurati efikasno suočavanje sa stresom, LIFT UP nudi personalizirane i autorske procese temeljene na znanstvenom i iskustvenom principu.

Naši procesi fokusiraju se na razvijanje vještina i alata potrebnih za jačanje rezilijentnosti i motivacije, kao i na promicanje zdravog i produktivnog radnog okruženja.

Kada leaderi imaju visoku razinu rezilijentnosti, sposobnosti prilagodbe i samosvijest, postaju učinkovitiji u donošenju kvalitetnih odluka čak i u teškim situacijama. Rezilijentnost tako pomaže u održavanju visokog nivoa produktivnosti, kreativnosti i angažmana, što rezultira boljim poslovnim performansama.

KONTAKTIRAJTE NAS
Rezilijentnost ima značajan utjecaj na uspjeh u poslovnom okruženju. Razvijanjem rezilijentnosti lideri će se moći bolje prilagoditi promjenama, uspješnije voditi svoje suradnike, izdržati teškoće i upravljati stresom, što će ih držati motiviranima i fokusiranima čak i u najzahtjevnijim situacijama. Rezilijentnost je neophodna za uspjeh.
Image
PROGRAM

Naši personalizirani programi za lidere su dizajnirani tako da omoguće individualcima da se efikasno nose sa izazovima na radnom mjestu. Uključuju razvoj rezilijentnosti, upravljanje poslovnim stresom i poticanje motivacije, pri čemu se naučena adaptabilnost prenose dalje na tim.

Programi su prilagođeni specifičnim potrebama lidera na visoko zahtjevnim pozicijama kako bi neometano i bez neželjenih posljedica funkcionirali na svojim maksimalnim razinama.