Image
Za pojedince koji žele povećati svoju osobnu otpornost i unaprijediti karijeru.
Za pojedince koji žele povećati svoju osobnu otpornost i unaprijediti karijeru.

Image

RESILIENT GROWTH

LIFT UP pruža sveobuhvatan program prilagođen vašim jedinstvenim potrebama, koji uključuje izuzetnu vrijednost licenciranog Business Coachinga i Hogan Assessment-a. Radi se o moćnom alatu koji pruža stručnu podršku i dublji uvid u individualne vještine, snage i područja za rast.

Kroz proces Business Coachinga, klijenti imaju priliku raditi s iskusnim i certificiranim coachem koji pomaže u postizanju specifičnih poslovnih ciljeva. Coach pruža podršku, motivaciju i strukturirani pristup s ciljem optimiziranja osobnog potencijala. Identificiraju se i raščlanjuju snage i slabosti, pružaju smjernice za razvoj novih vještina i strategija te se pruža intenzivna podrška u postizanju napretka na putu prema uspjehu.

Business Coaching pomaže razviti samosvijest, otkriti profesionalni potencijal i optimizirati vlastite snage na najbolji način. Kroz proces coachinga, možete dobiti nove perspektive, razviti vještine donošenja odluka, poboljšati komunikacijske vještine i razviti strategije za uspješno upravljanje promjenama.

Uz kombinaciju Business Coachinga i Hogan Assessment-a, imate priliku ostvariti transformaciju na poslovnom planu, razviti svoje vještine vodstva, unaprijediti produktivnost, rezilijentnost i postići željene rezultate. LIFT UP je tu da vam pruži podršku i vodi vas na putu najbolje profesionalne verzije sebe.

Hogan Assessment je više od uobičajenog testiranja - on pruža procjenu vaših osobina ličnosti te vrijednosti i preferencija, ali je i jedini test koji daje uvid u kontraproduktivna ponašanja koja se mogu demonstrirati uslijed stresa u poslovnom okruženju. Ova procjena pruža dublji uvid u vaše prednosti i izazove, što vam omogućuje da razvijete strategiju za daljnji razvoj i postanete izdržljiviji lider i suradnik.

KONTAKTIRAJTE NAS
Naš prilagođeni program pružit će vam vrijedne alate i stručnu podršku u postizanju vaših ciljeva, što će vam pomoći u rastu i ostvarenju željenih rezultata u vašoj karijeri.
Image
HOGAN ASSESSMENT

Hogan Assessment alatom osvještavaju se „svijetle” i „tamne” strane osobnosti te motivacijski faktori i temeljne vrijednosti ispitanika što pomaže u identifikaciji onih individualnih aktivnosti kojima će se osigurati stress free atmosfera u radnom i životnom okruženju.

Prepoznajući vlastite i upoznajući suradnikove pokretačke i razvojne faktore, smanjuju se disfunkcionalni obrasci koji direktno utječu na smanjenje stresa i napetosti u cijelom poslovnom okruženju.

Image

HOGANOV INVENTAR OSOBNOSTI

HPI (Hogan Personality Inventory)

  • daje detaljne informacije o “svijetloj strani” osobnosti, o karakteristikama koje nastaju u socijalnim interakcijama i koje potpomažu ili inhibiraju sposobnost neke osobe da se slaže s drugima te da ostvaruje svoje osobne i poslovne ciljeve.

HOGANOV RAZVOJNI TEST

HDS (Hogan Development Survey)

  • procjenjuje 11 potencijalno kontraproduktivnih ponašanja koja mogu ometati odnose s drugima na poslu, umanjivati produktivnost i ograničavati sveukupni potencijal nečije karijere
  • ove crte osobnosti utječu na stil rukovođenja i akcije koje se poduzimaju
  • jedini instrument namijenjen poslovnom svijetu koji mjeri ove disfunkcionalne tendencije

INVENTAR MOTIVA, VRIJEDNOSTI, PREFERENCIJA

MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)

  • istražuje motivaciju i osnovne vrijednosti pojedinaca koje se uklapaju ili ne uklapaju u organizacijsku kulturu
  • dijagnosticira područja kompatibilnosti i konflikata među članovima tima
  • predviđa zadovoljstvo ispitanika poslom i očekivani stupanj njegove angažiranosti.