psiholoska sigurnost

Psihološka sigurnost: Pretpostavka visoke poslovne uspješnosti

U današnjem izazovnom i izrazito dinamičnom poslovnom okruženju lideri moraju konstantno jačati svoju rezilijentnost kako bi prevladali prepreke i postigli željeni uspjeh. Važno je naglasiti kako izgradnja rezilijentnosti ne podrazumjeva samo razvijanje čvrstog i nepokolebljivog stava i načina razmišljanja, već se prvenstveno radi o stvaranju radnog okruženja koje potiče psihološku sigurnost. Omogućavajući ljudima da budu otvoreni i iskreni, da govore što misle i izražavaju svoje emocije bez straha od osude, udovoljit će se preduvjetu ostvarenja visoke razine rezilijentnosti.

Međutim, izgraditi psihološku sigurnost nije uvijek lako jer zahtijeva značajan trud i predanost vođa i članova tima. Ipak, vođa igra ključnu ulogu u ovom procesu jer s pozicije svoje uloge nosi odgovornost za uspjeh tima. Stoga je nužno da bude introspektivan te prepozna i riješiti svoja potencijalna ograničenja na putu izgradnje takve radne atmosfere koja će osigurati rezilijentnost kompletne organizacije. 

Evo pregleda nekih od aktivnosti kojima lidermože stvoriti psihološki otporno okruženje. 

1. Empatija. Kada lideri pokazuju da je u redu biti nesavršen otvaraju put za otvoreniju komunikaciju i dijalog unutar tima. Dijeleći vlastite pogreške i slabosti pomažu članovima svoga tima da se i oni  osjete sigurnima podijeliti svoje izazove.

2. Otvorena komunikacija. Redovita komunikacija, otvoreni dijalozi i aktivno slušanje ključni su za izgradnju psihološke sigurnosti. Lideri bi trebali osigurati vrijeme za razgovore s članovima tima, dati im priliku da izraze svoja mišljenja i brige te saslušati njihove ideje i prijedloge. 

3. Traženje povratnih informacija. Osviješteni lideri sustavno traže povratne informacije od svojih zaposlenika kako bi bolje razumjeli njihove potrebe i osjećaje. Poticanjem anonimnih anketa, sastanaka s povratnim informacijama i otvorene komunikacije, voditelji će dobiti dragocjene uvide u stanje psihološke sigurnosti i potencijalne probleme koje treba riješiti.

4. Suradničko radno okruženje. Okruženje u kojem članovi tima mogu raditi zajedno, dijeliti svoje ideje i jedni drugima davati povratne informacije, slaviti različitosti i uvažavati svaku jedinstvenu perspektivu, doprinosi osjećaju sigurnosti i poštovanja tijekom vremena.

5. Osiguravanje resursa za mentalno zdravlje. Programi pomoći i obuke za upravljanje poslovnim stresom stvaraju atmosferu u kojoj je normalno razgovarati o mentalnom zdravlju i osigurati adekvatnu podršku.

Stvaranje radnog okruženja koje potiče psihološku sigurnost omogućuje liderima lakše suočavanje s neizvjesnošću, izgradnju odnosa povjerenja i podrške te poticanje kreativnosti i inovativnosti za uspješne poslovne pothvate. 

U tom nastojanju ključno  je prepoznati adekvatnost lidera za provedbu gore navedenih aktivnosti. U slučaju poteškoća potrebno je poduzeti konkretne korake za poboljšanje, uključujući organiziranje radionica i treninga za komunikacijske vještine, poticanje timskog rada i suradnje te osiguranje resursa za osobni i profesionalni razvoj. Angažiranje vanjskih stručnjaka također može biti korisno za identificiranje problema i pružanje čvrste podrške u ostvarivanju pozitivnih promjena.

Podijelite članak