Image
HOGAN ASSESSMENT

Hogan Assessment alatom osvještavaju se „svijetle” i „tamne” strane osobnosti te motivacijski faktori i temeljne vrijednosti ispitanika što pomaže u identifikaciji onih individualnih aktivnosti kojima će se osigurati stress free atmosfera u radnom i životnom okruženju.

Prepoznajući vlastite i upoznajući suradnikove pokretačke i razvojne faktore, smanjuju se disfunkcionalni obrasci koji direktno utječu na smanjenje stresa i napetosti u cijelom poslovnom okruženju.

Image

HOGANOV INVENTAR OSOBNOSTI

HPI (Hogan Personality Inventory)

  • daje detaljne informacije o “svijetloj strani” osobnosti, o karakteristikama koje nastaju u socijalnim interakcijama i koje potpomažu ili inhibiraju sposobnost neke osobe da se slaže s drugima te da ostvaruje svoje osobne i poslovne ciljeve.

HOGANOV RAZVOJNI TEST

HDS (Hogan Development Survey)

  • procjenjuje 11 potencijalno kontraproduktivnih ponašanja koja mogu ometati odnose s drugima na poslu, umanjivati produktivnost i ograničavati sveukupni potencijal nečije karijere
  • ove crte osobnosti utječu na stil rukovođenja i akcije koje se poduzimaju
  • jedini instrument namijenjen poslovnom svijetu koji mjeri ove disfunkcionalne tendencije

INVENTAR MOTIVA, VRIJEDNOSTI, PREFERENCIJA

MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)

  • istražuje motivaciju i osnovne vrijednosti pojedinaca koje se uklapaju ili ne uklapaju u organizacijsku kulturu
  • dijagnosticira područja kompatibilnosti i konflikata među članovima tima
  • predviđa zadovoljstvo ispitanika poslom i očekivani stupanj njegove angažiranosti.
Procesom integracije stručnih i emocionalnih kompetencija te jačanjem psihofizičkih kapaciteta postižu se održivi rezultati koji osiguravaju da se svaki stres pretvori u svojevrstan uspjeh.
KONTAKTIRAJTE NAS