Tijekom coaching procesa klijenti upoznaju dublje slojeve sebe, svoje potencijale, razvojna područja koja se često očituju u kontraproduktivnim ponašanjima te svoje vrijednosti i motive, koji su u direktnoj ovisnosti sa razinom učinkovitosti, prevencijom sindroma sagorijevanja te osiguravanja vlastitog work & life balance-a.

Namijenjen je svim onim pojedincima koji svoje radne, upravljačke, motivacijske i interpersonalne vještine imaju potrebu neometano demonstrirati neovisno o jačini i vrsti poslovnog stresa kojem su svakodnevno izloženi.

Osobe koje rade na razumijevanju i upravljanju individualnim, internim i eksternim okidačima stresa i kreiraju svoju Stress Free atmosferu neminovno stvaraju ravnotežu poslovnog i privatnog života za sebe i za svoje suradnike te preveniraju neželjene posljedice nekontrolirano kumuliranog stresa.


Ciljani proces unaprjeđenja osobne učinkovitosti i poboljšanja međuljudskih odnosa nužnih za osobni i profesionalni rast i razvoj.


Program uključuje

Dijagnostiku

Izrada i interpretacija Hoganovog testa kako bi se identificirao profil osobnosti i reputacije, motivi i vrijednosti te razvojna područja

Strategiju

Izrada individualne strategije za ovladavanje poslovnim stresom

Coaching proces

6 -10 intenzivnih individualnih susreta u trajanju od 90 minuta

HOGAN ASSESSMENT

alat za procjenu osobnosti u poslovnom kontekstu
Image
Image

Hogan Assessment alatom osvještavaju se „svijetle” i „tamne” strane osobnosti te motivacijski faktori i temeljne vrijednosti ispitanika što pomaže u identifikaciji onih individualnih aktivnosti kojima će se osigurati stress free atmosfera u radnom i životnom okruženju.

Prepoznajući vlastite pokretačke i razvojne faktore, smanjuju se disfunkcionalni obrasci koji direktno utječu na smanjenje stresa i napetosti u poslovnom i životnom okruženju.Jedini pravi i učinkoviti odgovor na konstantne stresne čimbenike jest promjena vlastite reakcije na neželjena stanja, situacije, odnose i događaje.