Image
Cjeloviti pristup razumijevanja, upravljanja i otpuštanja stresa uz unaprjeđenje produktivnosti i očuvanje zdravlja.
Cjeloviti pristup razumijevanja, upravljanja i otpuštanja stresa uz unaprjeđenje produktivnosti i očuvanje zdravlja.

Image

PROGRAM

Dvodnevna radionica namijenjena leaderima koja sadrži svjetski priznatu HOGAN metodologiju, a sastoji se od razumijevanja i upravljanja vlastitim snagama i slabostima, uz uključivanje znanstvenog, zdravstvenog i wellness pristupa.

Studija Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu iz 2020. godine pokazuje da gotovo polovica radnika u Europskoj uniji iskusi stres u radnom okruženju barem jednom tjedno, te da im to utječe na radne rezultate i motivaciju

Visoko pozicioniranim managerima na znanstveni, egzaktan ali vrlo individualiziran način pomažemo; detektirati individualne okidače stresa, osvijestiti utjecaj stresa na poslovne rezultate i na kvalitetu života, identificirati kako stres kod suradnika, vrlo individualno, utječe na kontraproduktivne čimbenike, naučiti kako voditi učinkovit stress management na osobnoj razini i na razini poduzeća, riješiti postojeće tegobe i napetosti te unaprijediti cjelokupno zdravlje sudionika procesa.
PROGRAM UKLJUČUJE
PROCES
OSVJEŠTAVANJA

ZDRAVSTVENI
PRISTUP

WELLNESS
DESTRESS

individualnih okidača i učinaka stresa te ovladavanja tehnikama upravljanja sobom i timom suradnika u stresnim situacijama.
Individualni pristup liječenju i preveniranju bolnih stanja lokomotornog sustava.
Individualni program kojim se osvještava važnost higijene uma, relaksacije i otpuštanja te boravka u trenutku.
PROGRAM UKLJUČUJE
PROCES
OSVJEŠTAVANJA
individualnih okidača i učinaka stresa te ovladavanja tehnikama upravljanja sobom i timom suradnika u stresnim situacijama.

ZDRAVSTVENI
PRISTUP

Individualni pristup liječenju i preveniranju bolnih stanja lokomotornog sustava.

WELLNESS
DESTRESS

Individualni program kojim se osvještava važnost higijene uma, relaksacije i otpuštanja te boravka u trenutku.
01
PROCES OSVJEŠTAVANJA

Hogan Assesment – procjenu osobnosti u poslovnom kontekstu s individualnim feedbackom
Self & Stress Management - dvodnevnu edukativnu radionicu osobnog i poslovnog razvoja baziranu na dobivenim rezultatima testiranja diskretno implementiranim u sadržaj radionice.
02
ZDRAVSTVENI PRISTUP

Fizioterapeutski pregled i procjenu stanja
Primjenu metoda i tehnika fizikalne terapije u skladu sa potrebama klijenta

03
WELLNESS DESTRESS

Programe masaže i opuštanja
Tretmane njege i održavanja tijela
Image
HOGAN ASSESSMENT

Hogan Assessment alatom osvještavaju se „svijetle” i „tamne” strane osobnosti te motivacijski faktori i temeljne vrijednosti ispitanika što pomaže u identifikaciji onih individualnih aktivnosti kojima će se osigurati stress free atmosfera u radnom i životnom okruženju.

Prepoznajući vlastite i upoznajući suradnikove pokretačke i razvojne faktore, smanjuju se disfunkcionalni obrasci koji direktno utječu na smanjenje stresa i napetosti u cijelom poslovnom okruženju.

Image

HOGANOV INVENTAR OSOBNOSTI

HPI (Hogan Personality Inventory)

  • daje detaljne informacije o “svijetloj strani” osobnosti, o karakteristikama koje nastaju u socijalnim interakcijama i koje potpomažu ili inhibiraju sposobnost neke osobe da se slaže s drugima te da ostvaruje svoje osobne i poslovne ciljeve.

HOGANOV RAZVOJNI TEST

HDS (Hogan Development Survey)

  • procjenjuje 11 potencijalno kontraproduktivnih ponašanja koja mogu ometati odnose s drugima na poslu, umanjivati produktivnost i ograničavati sveukupni potencijal nečije karijere
  • ove crte osobnosti utječu na stil rukovođenja i akcije koje se poduzimaju
  • jedini instrument namijenjen poslovnom svijetu koji mjeri ove disfunkcionalne tendencije

INVENTAR MOTIVA, VRIJEDNOSTI, PREFERENCIJA

MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)

  • istražuje motivaciju i osnovne vrijednosti pojedinaca koje se uklapaju ili ne uklapaju u organizacijsku kulturu
  • dijagnosticira područja kompatibilnosti i konflikata među članovima tima
  • predviđa zadovoljstvo ispitanika poslom i očekivani stupanj njegove angažiranosti.
Procesom integracije stručnih i emocionalnih kompetencija te jačanjem psihofizičkih kapaciteta postižu se održivi rezultati koji osiguravaju da se svaki stres pretvori u svojevrstan uspjeh.
KONTAKTIRAJTE NAS