novac

Je li novac najvažniji faktor motivacije zaposlenika?

Danas je i dalje uvriježeno mišljenje kako je novac najvažniji faktor motivacije zaposlenika kojim voditelji/vlasnici žele riješiti sve izazove u svojoj organizaciji. Jasno je da je u današnjem potrošačkom društvu novac zaista veliki stimulator svakog zaposlenika, no postavlja se pitanje je li novac i jedini alat i jesu li priče o dobro uspostavljenom motivacijskom sustavu, koji uključuje i mnoge druge motivacijske tehnike, zapravo isprazne.

Istraživanja su pokazala da su oni zaposlenici koji su motivirani isključivo novcem u većini slučajeva nezadovoljni poslom koji obavljaju te s vremenom traže sve veću novčanu nagradu za svoj angažman na radnom mjestu. Također, u organizacijama koje upravljaju motivacijom isključivo putem novca, vrlo se lako može stvoriti toksično okruženje u kojem se ne biraju sredstva za ostvarenje vlastitih financijskih ciljeva.

Mišljenja sam da je novac važan i stimulativan, ali do određene granice. U situacijama kada se zbog njega krene stvarati prevelika natjecateljska atmosfera, kada ona postaje „otrovna“ za zaposlenike, a time i za organizaciju, voditelji počinju shvaćati da su negdje pogriješili.

Potrebe zaposlenika se mijenjaju. Kvalitetan voditelj primijetiti će koji su ključni motivacijski faktori pojedinog zaposlenika i u tom smjeru će ići. Zapitati će se vole li oni uopće svoj posao? Kakvi su im planovi? Kakve su im želje?

Ako malo dublje pogledamo i promislimo, vidjeti ćemo da uz novac, djelatnika pokreće i osjećaj pripadnosti, doprinos organizaciji, vlastiti razvoj, poštovanje u komunikaciji i mnogi drugi. Kvalitetni, zdravi međuljudski odnosi i motivirani zaposlenici ključ su uspjeha svake organizacije.

Nezadovoljstvo zaposlenika nedostatkom nekog od navedenog motivacijskog faktora, dakle ne isključivo novca,  vrlo će lako rezultirati smanjenim žarom, voljom, a time posljedično i smanjenom produktivnosti što dovodi  do lošijih  financijskih rezultata, a to znači da će i za plaće biti manje sredstava. Što onda? Čime sada motivirati zaposlenika koji je tu isključivo radi novca? Takav će zaposlenik vrlo brzo naći mjesto u nekoj drugoj organizaciji koja mu nudi bolja primanja.

Prije nego uđete u ovaj začarani krug, propitajte se kakav vam je sustav motivacije i je li u dobrom odnosu sa izgrađenim sustavom plaća i nagrađivanja. Pobrinite se da vam novac ne bude jedini motivator i faktor privlačenja kadra, jer u slučaju nedostatka istoga naći ćete se u zaista nezavidnoj situaciji. Puno bolji rezultati ostvariti će se primjenom ostalih motivacijskih tehnika koje u kombinaciji sa osnovnim motivatorom – novcem, čine dobitnu kombinaciju. Proučite tehnike motivacije i kreirajte sustav koji će biti u skladu sa strategijom poslovanja vaše organizacije.

Sandra Mraović Deković, mag.oecc.
Specijalist za ljudske potencijale