suri model

SURI®- Lift Up model edukacijskih programa za upravljanje poslovnim stresom

Lift Up - Stress Free Concept učinkovito spaja Wellness programe, Fizikalnu terapiju i Poslovnu edukaciju. Ovim člankom želimo približiti sadržaj i principe edukacijskog programa u okviru Stress Free Concepta kako bi se zainteresiranima približila smislenost ovakvog cjelovitog pristupa i visoka razina učinkovitosti koja se njime postiže.

Brojnim studijama dokazano je kako u procesu eliminacije i redukcije stresa mora postojati sveobuhvatni pristup koji uključuje edukaciju te zdravstveni i relaksacijski pristup. Na taj način djeluje se na fizičku, emocionalnu, kognitivnu i ponašajnu razinu čovjeka. Fizikalna terapija i Wellness programi dati će trenutno olakšanje u smislu smanjenja boli i relaksacije i time direktno utjecati na smanjenje stresa dok će kvalitetno kreirana i sprovedena edukacija o poslovnom stresu uz neizostavni osobni razvoj, osigurati održivost rezultata.

Model Lift Up edukacijskog programa

Edukacijski programi baziraju se na učenju ovladavanja poslovnim stresom s fokusom na svjesno osobno i poslovno vodstvo. Programima se povećava produktivnost pojedinca, jačaju liderske vještine te se podiže razina motivacija kako bi se osiguralo ostvarenje planiranih ciljeva. Istovremeno se smanjuje razina neželjenih konflikata i međusobnog nerazumijevanja.

U osnovi ovih edukacijskih programa je razvoj emocionalnih kompetencija kroz poslovne situacije, koje su presudne za poslovnu i privatnu učinkovitost a time i za zdravlje svakog pojedinca.

Jedini pravi i učinkoviti odgovor na konstantne stresne čimbenike jest promjena vlastite reakcije na neželjena stanja, situacije, odnose i događaje. Mogućnost davanja takvog učinkovitog odgovora na stres podrazumijeva proces osvještavanja, učenja i promjene ponašanja.

Otpornost na stres u ovom se kontekstu jača kontrolom svojih misli, osjećaja i ponašanja ali i konkretnih poslovnih procesa ukoliko se pokažu nefunkcionalnim.

U okviru Stress Free Programa taj se proces upravljanja stresom realizira primjenom modela SURI®  

Model SURI®

Akronim SURI označava procesne korake u okviru Lift Up – Stress Free Concepta, neovisno o tome jesu li programi usmjereni osobnoj, timskoj ili organizacijskoj razini.

Model SURI® – Lift Up proces upravljanja stresom podrazumijeva slijedeće korake:

 1. SIMPTOMI. Prepoznavanje simptoma stresa. Neki od simptoma mogu biti: loši međuljudski odnosi, nepovjerenje, nepoštivanje rokova, neizvršavanje dogovorenih obveza, rastući broj bolovanja, potom bolovi u leđima, glavobolje, razdražljivost, skeptičnost, slaba koncentracija, otežano donošenja odluka i drugi.
 2. UZROCI STRESA. Detektiranje ključnih stresora u organizaciji. Uzroci stresa mogu biti INTERNI i odnositi se na poslovne procese i odnose u organizaciji. EKSTERNI stresori uključuju ostale stresne čimbenike izvan organizacije, a koji imaju utjecaja na dinamiku poslovanja i dodatno intenziviraju stres u organizaciji. INDIVIDUALNI stresori uključuju vrijednosti, uvjerenja i ponašanja svakog pojedinca koji predstavljaju značajne izvore stresa, kako za pojedinca samoga tako i za njegovu okolinu.
 3. RJEŠENJA. Izrada strategija za ovladavanje stresom. Uključuje odabrane metode, alate i tehnike kojima će se odgovoriti na detektirane uzroke stresa.
 4. ISHOD. Benefiti koje tvrtka i pojedinac ostvaruju. Implementacijom željenog programa, bilo da se radi o osobnim ili organizacijskim ciljevima, ostvaruju se višestruke koristi poput: work&life balanca, prevencije burnouta, postizanja učinkovitog i motiviranog tima suradnika, smanjenja broj bolovanja, privlačenja i zadržavanja najboljih talenata, stvaranja branda dobrog poslodavca i mnoge druge.
Sadržaji edukacija u okviru Lift Up - Stress Free Programa
 1. DEEP DESTRESS INTEGRATION powered by Hogan

Ovaj dvodnevni ili trodnevni duboki proces integracije znanja i iskustava, visoko pozicioniranim managerima na znanstveni, egzaktan, ali vrlo individualiziran način osigurava proces osvještavanja individualnih okidača i učinaka stresa te ovladavanja tehnikama upravljanja sobom i timom suradnika u stresnim situacijama pomoću:

 • Edukacijskog programa koji uključuje Hogan Assesment – psihološko profiliranje sa individualnim feedbackom te Self & Stress Management – dvodnevnom edukativnom radionicom
 • Zdravstvenog pristupa koji uključuje liječenje i preveniranja bolnih stanja lokomotornog sustava putem fizioterapeutskog pregleda i procjene stanja te primjene metoda i tehnika fizikalne terapije u skladu sa potrebama klijenta
 • Wellness DeStress programom kojim osvještavamo važnost higijene uma, relaksacije i otpuštanja te boravka u trenutku dizajniranim Programima masaže i opuštanja i Tretmanima njege i održavanja tijela.

Ciljevi programa su:

 • detektirati individualne okidače stresa
 • osvijestiti utjecaj stresa na poslovne rezultate i na kvalitetu života
 • identificirati kako stres, vrlo individualno, utječe na kontraproduktivna ponašanja
 • naučiti kako voditi učinkovit stress management na osobnoj razini i na razini poduzeća
 • riješiti postojeće tegobe i napetosti te unaprijediti cjelokupno zdravlje sudionika procesa

Program Edukacije bazira se na Hogan Assessment alatu za procjenu osobnosti u poslovnom kontekstu koji predstavlja izvrsnu bazu za kreiranje sadržaja radionice.

Hogan Assessment osigurava jasnoću, preciznost i smjer u kreiranja sadržaja radionica koje na taj način mogu odgovoriti konkretnim zahtjevima polaznika. Najznačajniji uvid za naše programe Hogan daje putem skale stabilnosti koja mjeri razinu otpornosti na stres te načine na koji će se on kod pojedinca manifestirati u obliku određenih kontraproduktivnih ponašanja. Što je niži rezultat na skali stabilnosti to će detektirana kontraproduktivna ponašanja biti jače izražena.

Isto tako Hogan daje informacije o motivaciji, vrijednostima i preferencijama kako bi se osigurao sklad u osobnim vrijednostima i vrijednostima kompanije. Predviđaju se vrste okruženja u kojima će manager najbolje funkcionirati kao i tip radne kulture koju će kao lider kreirati. Sve navedeno je u direktnoj interakciji sa razinom učinkovitosti, prevencijom sindroma sagorijevanja te osiguravanja work & life balance-a.

 1. COLLEAGUE RECOVERY MODE

Dvodnevni je program cjelovite relaksacije i oporavka od stresne svakodnevice za managere ili suradnike nakon zahtjevnih poslovnih razdoblja ili završenih projekata koji uključuje:

 • Stress Relief - poludnevnu edukativnu radionica
 • Wellness Relax program - cjelovito opuštanje tijela i misli kroz wellness rituale
 • Wine & Dine & Experience Poreč program - organizirano druženje u gradu Poreču, perjanici hrvatskog turizma

Edukacija se bazira se na manje intenzivnom pristupu gdje se kroz poludnevnu Stress Relief radionicu pružaju alati za samokontrolu stresa temeljeni na ključnim poslovnim izvorima stresa te strategijama za njihovu redukciju ili neutralizaciju.

U ovom programu nešto je manje naglašen proces osobnog razvoja ali su uključeni elementi svjesnog vodstva i samoodgovornosti u upravljanju stresom, stoga će se SURI® metodologija pronaći svoju svrhu i u ovom programu.

 1. STRESS FREE ORGANISATION

Predstavlja strateški proces kreiranja i implementacije Stress free kulture u organizaciju za stabilno i angažirano timsko djelovanje te zdravo, sigurno i poticajno radno okruženje. Kompletan procesu implementacije za mala i srednja poduzeća traje od 6 - 12 mjeseci.

Proces uključuje:

 • 2 - 4 x Edukativnu DeStress radionicu za Tim djelatnika/suradnika
 • 6 -10 x DeStress Executive Coaching za nositelja projekta implementacije ( 1 na 1 )
 • kreiranje Medical & Relax programa za djelatnike
 • podršku u implementaciji, praćenje i mjerenje učinkovitosti procesa

Na ovakav način osigurati će se:

 • da organizacija jasno detektira vodeće izvore stresa u radnom okruženju
 • da zaposlenici razumiju i prihvate vlastiti dio odgovornosti za pojedine stresne situacije
 • definiranje adekvatnih organizacijski postupaka, metoda i tehnika za regulaciju i samoregulaciju razine stresa
 • uvođenje aktivnosti jačanja psihofizičkog zdravlja djelatnika i povećanja otpornosti na stres

Program se zbog svog sveobuhvatnog pristupa vrlo jednostavno prilagođava konkretnim potrebama klijenta, organizacije ili korporacije u skladu saSURI® metodologijom.

 1. DESTRESS EXECUTIVE COACHING ( 1 na 1)

Temelji se na individualnim strategijama eliminiranja stresora i poboljšanju razine osobne fleksibilnosti u upravljanju njima.

Tijekom coaching procesa klijenti upoznaju dublje slojeve sebe, svoje potencijale, razvojna područja koja se očituju u kontraproduktivnim ponašanjima te svoje vrijednosti i motive. Te će spoznaje utjecati na promjene ponašanja klijenata, koji će si time osigurati željenu razinu učinkovitosti, poštujući načela vlastitog work & life balance-a.

Svakom Coaching procesu prethodi Hogan testiranje kako bi se brže i fokusiranije išlo putem rješenja.

Namijenjen je profesionalcima koji svoje izražene upravljačke, motivacijske i interpersonalne vještine imaju potrebu neometano demonstrirati neovisno o jačini i vrsti stresa kojem su svakodnevno izloženi.

Konkretan zaokret i održivost rezultata

Instant rješenja u upravljanju stresom na žalost ne postoje. Kvalitetan proces zahtijeva vrijeme, disciplinu, motivaciju i jaku volju.

Procesom integracije stručnih i emocionalnih kompetencija te jačanjem psihofizičkih kapaciteta postižu se održivi rezultati koji osiguravaju da se svaki stres pretvori u svojevrstan uspjeh. 

Fizikalna terapija rješava bol, wellness daje osjećaj opuštenosti, i to su područja u kojima rezultate možemo vidjeti relativno brzo. No za korjenite promjene, potrebna je izmjena percepcije sagledavanjem sebe i svojih emocija, misaonih procesa, motiva i vrijednosti te preuzimanje odgovornosti. Za to će se pobrinuti kvalitetna edukacija upravljanja poslovnim stresom i naravno, snaga volje svakog pojedinca.